Skjeggkre og sølvkre

Posted: januar 5th, 2016 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Det er enkelte beboere som har oppdaget noen små dyr; såkalte skjeggkre og sølvkre; i sine leiligheter. Dette er små dyr som er helt ufarlige og som er veldig vanskelig å bli kvitt. Det vil ikke bli satt i gang tiltak for å bekjempe dette fra styrets side. I lenkene fra Folkehelseinstituttet under, kan dere lese mer om disse dyrene og finne tips og råd om hvordan den enkelte beboer kan prøve å bekjempe dette selv:

Informasjon om Skjeggkre: http://www.fhi.no/artikler/?id=116328

Informasjon om Sølvkre: http://www.fhi.no/artikler/?id=59132

 

 


Dugnad- ENDRET til ONSDAG 16. september kl 18

Posted: september 11th, 2015 | Author: | Filed under: Nyheter, Uncategorized | No Comments »

Vi ønsker alle å ha det pent her i sameiet. Nå er det en del oppgaver som må tas tak i og vi innkaller derfor beboerne til en skikkelig dugnadsånd.

Vi håper på stor deltakelse og tar høyde for å rydde, spyle og koste på fremsiden av bygget; innkjøring, parkering, bossbinger og garasjenedkjøringer. Utvendige gangveier på alle bygg må vaskes og skinner i dørene på heiser støvsuges. Videre må vi rydde og salte grusveier, klippe hekker, plukke steiner som stikker opp på plenen og porter i hagen må justeres slik at de kan lukkes.

Vi tar sikte på en hyggelig dugnad og håper at du har anledning til å være med.

Vel møtt!

Styret


Gjesteparkeringen

Posted: august 13th, 2015 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Vi ser at svært mange beboere parkerer ute på det som skal være gjesteparkering og at fellesgarasjene nærmest står tom, spesielt nå om sommeren. Vi ber derfor om at flest mulig beboere parkerer i fellesgarasjene, slik at våre besøkende også får en plass å parkere.


Nabovarsel i forbindelse med Bybanen

Posted: november 30th, 2012 | Author: | Filed under: Bilder, Informasjon, Nyheter | No Comments »

Styret har mottatt nabovarsel i forbindelse med utbygging av Bybanen. Se vedlagte bilder!


Bybanen i nærområde vårt

Posted: mars 30th, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Viser til informasjon sendt ut av Bergen kommune der det opplyses om hvor bybanens trase skal kunne komme. Se på www.bergen.kommune.no/aktuelt/arealplaner for mer informasjon.

Slik som det ser ut på tegninger vil trase gå omtrent der som buss stoppet mot marken på motsatt side er.


Isolering av varmtvannsrør

Posted: februar 19th, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | 2 Comments »

NCC i samarbeid med Tias utbedrer varme isoleringen på vannrørene som går i garasjene. Dette vil forhåpentligvis sørge for at der vil bli mindre tap samt at sameiere vil få høyere temperatur i enten radiator eller springen.


Husk på vannslukene på terrassen !!

Posted: februar 4th, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

For alle de med topp leiligheter er det viktig at dere følger med når nå mildværet kommer. Pass på at der ikke er tette sluker på terrassene.

Mvh Styret


Papir boss (BLÅTT), Vanlig boss (GRØNT)!!

Posted: februar 2nd, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Spann med BLÅTT lokk er til PAPIR og spann med GRØNT lokk er til vanlig husholdningsavfall.

Det er viktig at vi legger fra oss avfall i korrekt spann.

Så neste gang dere hiver avfall eller papir sørg for å legg det på riktig plass.

MVH Styret


Vinteren er over oss!

Posted: februar 2nd, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Det er viktig at vi alle tar å sørger for at vi har minst mulig snø på bilene når vi kjører inn i garasjen. Da alt vann som kommer inn i snøform må fordampes og føres ut via vifter bruker sameiet store summer på strøm for å få dette til. Dette er en kostnad som enkelt kan minskes om vi bare søreger for å koste av bilen før den settes i garasjen.

MVH Styret


Ny publiseringsløsning

Posted: januar 11th, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Dersom dere ikke finner den informasjon dere ønsker her vennligst gi beskjed. Vi har byttet til en ny publiseringsløsning som forhåpentligvis vil gi en mer oversiktlig og stabil hjemmeside for Steinsvikhagen sameie.

Ønsker dere noe  videreformidlet send epost eller benytt kontaktskjema.

MVH Styret