Brannøvelse / Fire drill – 30. mai 2023

Posted: mai 16th, 2023 | Author: | Filed under: Informasjon, Nyheter | Tags: | No Comments »

Det vil gjennomføres en ny brannøvelse i sameiet den 30. mai fra kl 17:00. Vi starter med C-blokken og fortsetter deretter med B og A. Under øvelsen tar vi for oss evakuering og en gjennomgang av brannpanelene som finnes i hvert bygg. Vi oppfordrer alle som har anledning til å stille på øvelsen.

A new fire drill will be held on 30 May from 17:00. We will begin with the C building and then move on to B and A. During the drill, we will review the evacuation protocols and show the fire panels found in each building. We encourage everyone who has the opportunity to take part in the drill.

Styret


Vårdugnad – 7. juni 2023

Posted: mai 16th, 2023 | Author: | Filed under: Informasjon, Nyheter | Tags: | No Comments »

Styret inviterer alle beboere til vårdugnad i sameiet onsdag 7. juni 2023 kl. 18:00 – 21:00

Her kan du være med på å gjøre bområdet enda triveligere å ferdes i og samtidig ta vare på vår felles eiendom! Det blir enkle oppgaver som kosting, spyling, luking og rydding mm, så her er det noe å gjøre for alle og enhver.

Vi tar en pause underveis med kaffe ++, hvor du kan bli enda bedre kjent med dine naboer, og som belønning får du en god følelse av samhold og felles innsatssamt en liten godtgjøring i form av tilbakebetalte dugnadspenger!

Kle deg etter været og møt opp utenfor garasjen i blokk A kl. 18:00.

PS.
Hvis du har lyst til å bidra med noe godt til kaffen så setter vi stor pris på det. Gi i så fall en tilbakemelding til Erik på 957 35 320.

Vi i styret ønsker dere alle velkommen!


Skjeggkre og sølvkre

Posted: januar 5th, 2016 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Det er enkelte beboere som har oppdaget noen små dyr; såkalte skjeggkre og sølvkre; i sine leiligheter. Dette er små dyr som er helt ufarlige og som er veldig vanskelig å bli kvitt. Det vil ikke bli satt i gang tiltak for å bekjempe dette fra styrets side. I lenkene fra Folkehelseinstituttet under, kan dere lese mer om disse dyrene og finne tips og råd om hvordan den enkelte beboer kan prøve å bekjempe dette selv:

Informasjon om Skjeggkre: http://www.fhi.no/artikler/?id=116328

Informasjon om Sølvkre: http://www.fhi.no/artikler/?id=59132

 

 


Dugnad- ENDRET til ONSDAG 16. september kl 18

Posted: september 11th, 2015 | Author: | Filed under: Nyheter, Uncategorized | No Comments »

Vi ønsker alle å ha det pent her i sameiet. Nå er det en del oppgaver som må tas tak i og vi innkaller derfor beboerne til en skikkelig dugnadsånd.

Vi håper på stor deltakelse og tar høyde for å rydde, spyle og koste på fremsiden av bygget; innkjøring, parkering, bossbinger og garasjenedkjøringer. Utvendige gangveier på alle bygg må vaskes og skinner i dørene på heiser støvsuges. Videre må vi rydde og salte grusveier, klippe hekker, plukke steiner som stikker opp på plenen og porter i hagen må justeres slik at de kan lukkes.

Vi tar sikte på en hyggelig dugnad og håper at du har anledning til å være med.

Vel møtt!

Styret


Gjesteparkeringen

Posted: august 13th, 2015 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Vi ser at svært mange beboere parkerer ute på det som skal være gjesteparkering og at fellesgarasjene nærmest står tom, spesielt nå om sommeren. Vi ber derfor om at flest mulig beboere parkerer i fellesgarasjene, slik at våre besøkende også får en plass å parkere.


Nabovarsel i forbindelse med Bybanen

Posted: november 30th, 2012 | Author: | Filed under: Bilder, Informasjon, Nyheter | No Comments »

Styret har mottatt nabovarsel i forbindelse med utbygging av Bybanen. Se vedlagte bilder!


Bybanen i nærområde vårt

Posted: mars 30th, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Viser til informasjon sendt ut av Bergen kommune der det opplyses om hvor bybanens trase skal kunne komme. Se på www.bergen.kommune.no/aktuelt/arealplaner for mer informasjon.

Slik som det ser ut på tegninger vil trase gå omtrent der som buss stoppet mot marken på motsatt side er.


Isolering av varmtvannsrør

Posted: februar 19th, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | 2 Comments »

NCC i samarbeid med Tias utbedrer varme isoleringen på vannrørene som går i garasjene. Dette vil forhåpentligvis sørge for at der vil bli mindre tap samt at sameiere vil få høyere temperatur i enten radiator eller springen.


Husk på vannslukene på terrassen !!

Posted: februar 4th, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

For alle de med topp leiligheter er det viktig at dere følger med når nå mildværet kommer. Pass på at der ikke er tette sluker på terrassene.

Mvh Styret


Papir boss (BLÅTT), Vanlig boss (GRØNT)!!

Posted: februar 2nd, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Spann med BLÅTT lokk er til PAPIR og spann med GRØNT lokk er til vanlig husholdningsavfall.

Det er viktig at vi legger fra oss avfall i korrekt spann.

Så neste gang dere hiver avfall eller papir sørg for å legg det på riktig plass.

MVH Styret