Høstdugnad – 18. oktober 2023

Posted: oktober 2nd, 2023 | Author: | Filed under: Uncategorized | Tags: | No Comments »

Styret inviterer alle beboere til høstdugnad i sameiet onsdag 18. oktober 2023 kl. 18:00 – 20:00

Her kan du være med på å gjøre bområdet enda triveligere å ferdes i og samtidig ta vare på vår felles eiendom! Det blir enkle oppgaver som kosting, spyling, rydding og fjerning av løv mm, så her er det noe å gjøre for alle og enhver.

Vi tar en pause underveis med kaffe ++, hvor du kan bli enda bedre kjent med dine naboer, og som belønning får du en god følelse av samhold og felles innsatssamt en liten godtgjøring i form av tilbakebetalte dugnadspenger!

Kle deg etter været og møt opp i garasjen i blokk A kl. 18:00.

PS.
Hvis du har lyst til å bidra med noe godt til kaffen så setter vi stor pris på det. Gi i så fall en tilbakemelding til Erik på tlf 957 35 320.

Vi i styret ønsker dere alle velkommen!


Maling av treverk

Posted: mai 28th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Det er nå bestilt maling av treverk.   Det som ansees som mest nødvendig blir forsøkt prioritert. Maling av resterende treverk er planlagt utført i 2020.

Med treverk menes trepanel vegg, vinduskarmer og dørkarmer.

Vennligst

  • Fjern gjenstander som står inntil nevnt treverk
  • Lås persiennen når den er i tilstand oppe. Slå av automatikk.
  • Lukk vinduer.

Med Vennlig Hilsen

Styret


Bosstømming er nå onsdager

Posted: mai 23rd, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Bosstømming av restavfall er nå onsdager


Rydding og kosting i Garasjen

Posted: februar 11th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

I garasjenes kjørebaner er det stort sett ren betong, men  på de enkelte parkeringsplasser

har det over tid samlet  seg en del sand og slam. Dessuten er det  behov for rydding  der

bileiere benytter sin garasjeplass som oppbevareringsplass.  Dette er tillatt så lenge det

ikke dreier seg om oppbevaring av brennbare materialer, og så lenge det holdes ryddet !

 

Ifølge våre Husordensregler § 8, er den enkelte sameier som har ansvar for å holde orden

og koste på egen parkeringsplass.

 

Styret ber derfor om at alle følger opp og sørger for at egen parkeringsplass blir ryddet og

kostet. Søppel må kastes  i bosscontainerne , mens sand og støv kan kastes i søppelspann

som vil bli plassert utenfor  heisinngangene i februar og mars. Her står også koster, feiebrett.

 

Styret  håper på en positiv  respons, og vi ser frem til å få rene fine garasjer .

 

                                                           Styret


Interessant artikkel angående ladestasjoner

Posted: januar 26th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Denne artikkelen angående ladestasjoner er interessant. 

https://www.adressa.no/bil/Feil-elbil-lader-kan-pafore-deg-tusener-i-tap-12683b.html

-Styret

 


Fargekode for oljebeis, trepanel

Posted: juli 9th, 2018 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Fargekode for oljebeis, trepanel er her:

Fargekoder etc


Lufting av hunder

Posted: mai 6th, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Stadig ligger det avføring igjen i hagen etter lufting av hunder! Styret vil derfor minne hundeeiere på følgende punkt i husordensreglene:

5. Dyrehold

5.1. Dyrehold til sjenanse for andre beboere er ikke tillatt. Ved lufting skal dyr holdes i bånd og avføring fjernes.

 

 


Klage på støy i A-blokken

Posted: mars 1st, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Styret har over lengre tid fått sterke klager vedrørende støy som muligens kommer fra en nabos musikk-/kinoanlegg, sannsynligvis tilknyttet basshøyttalere/sub.

I følge våre husordensregler skal det sørges for ro etter kl. 23.00 og dette forventer vi respekteres fullt ut. I tillegg fremheves det under pkt 6.1 i Husordensreglene at det må vises hensyn med tanke på høy musikk ol.

Med dette skrivet håper vi at saken kan ordnes i minnelighet.  Vi ber deg om å se til at støyen fra «bassanlegget» minimaliseres ved at volum holdes på et rimelig nivå og at du sikrer så godt du kan med lydisolerende tiltak (spikes under sub), evt lydmatte under sub mot gulv.

Med hilsen Styret


Stenging av vannet 29. januar kl 08:00

Posted: januar 25th, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Fredag morgen skal det gjøres noe arbeid på vannfilteret og tette noen lekkasjer i bygningen. Vannet blir derfor stengt i 2-3 timer fra kl 08:00.

Dersom du trenger vann i denne perioden, så husk å tappe vann i bøtter torsdag kveld 🙂


Fuglemating

Posted: desember 30th, 2015 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Pga fare for å tiltrekke seg smågnagere henstiller vi til sameierne om ikke holde på med fuglemating o.l.