Brannøvelse / Fire drill – 30. mai 2023

Posted: mai 16th, 2023 | Author: | Filed under: Informasjon, Nyheter | Tags: | No Comments »

Det vil gjennomføres en ny brannøvelse i sameiet den 30. mai fra kl 17:00. Vi starter med C-blokken og fortsetter deretter med B og A. Under øvelsen tar vi for oss evakuering og en gjennomgang av brannpanelene som finnes i hvert bygg. Vi oppfordrer alle som har anledning til å stille på øvelsen.

A new fire drill will be held on 30 May from 17:00. We will begin with the C building and then move on to B and A. During the drill, we will review the evacuation protocols and show the fire panels found in each building. We encourage everyone who has the opportunity to take part in the drill.

Styret


Vårdugnad – 7. juni 2023

Posted: mai 16th, 2023 | Author: | Filed under: Informasjon, Nyheter | Tags: | No Comments »

Styret inviterer alle beboere til vårdugnad i sameiet onsdag 7. juni 2023 kl. 18:00 – 21:00

Her kan du være med på å gjøre bområdet enda triveligere å ferdes i og samtidig ta vare på vår felles eiendom! Det blir enkle oppgaver som kosting, spyling, luking og rydding mm, så her er det noe å gjøre for alle og enhver.

Vi tar en pause underveis med kaffe ++, hvor du kan bli enda bedre kjent med dine naboer, og som belønning får du en god følelse av samhold og felles innsatssamt en liten godtgjøring i form av tilbakebetalte dugnadspenger!

Kle deg etter været og møt opp utenfor garasjen i blokk A kl. 18:00.

PS.
Hvis du har lyst til å bidra med noe godt til kaffen så setter vi stor pris på det. Gi i så fall en tilbakemelding til Erik på 957 35 320.

Vi i styret ønsker dere alle velkommen!


STEINSVIKHAGENS HAGELAG

Posted: mai 31st, 2011 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Informasjon til sameiets generalforsamling
Mandag 30. mai 2011
På generalforsamlingen våren 2009 oppfordret Solfrid Næss medboerne om å bli med ådanne et hagelag i Steinsvikhagen sameie, og 1. september samme år ble laget etablert medrepresentanter fra alle de tre blokkene. Vår fellesnevner er interessen for den grønne glede ogmed ønske om å gjøre noe for fellesskapet i sameiet.
Sameiets styre ga oss fullmakt til å utføre arbeid på vegne av beboerne, og gir oss nå årligbudsjett for innkjøp av nødvendig hageutstyr, jord, gjødsel, kalk, bark, trær, planter og busker.
Hagelaget har utarbeidet en arbeidsplan med forslag til beplantning og stell av eiendommen.Vi gjennomfører dugnader 2 – 3 ganger i året hvor alle kan delta og som avsluttes med ensosial samling. Målet er å rydde, luke og plante på vår felles eiendom slik at denne fremstårsom pen og velstelt samt at vi har et ønske om at bedene skal bugne av sommerblomster ogstauder til felles nytelse for oss alle!
Siden oppstarten er følgende blitt utført:

• Anskaffet trillebårer, koster, spader, jernriver, beskjæringssakser og andrenødvendige hageredskaper.

• Anskaffet liten hagetraktor for plenklipping, gjødsling og kalking.

• Kjøpt inn en liten redskapsbod.

• Pusset opp hagebenkene ved Flaggstanghaugen.

• Gjødslet/kalket gressplenene vår og høst.

• Kostet og spylt i boss-stasjonene og inngangspartiene samt på gangveier oggjesteparkering hvert år

.• Saltet grusganger for fjerning av gress.

• Forbedret jordsmonn, bl. a på Flaggstanghaugen og i enkelte blomsterbed.

• Satt ned løker og koordinert ny beplantning på Flaggstanghaugen.

• Luket og supplert med planter/busker i eksisterende bed og trimmet annenbeplanting.

• Luket i steinbed ved blokk C.

• Gått over trærne på området og supplert/skiftet ut samt strammet støtte-tau.

• Plantet tujaer som hekk bak blokk A mot Slåtten Sameie.

 

Ut over de årlige, faste gjøremål står følgende på arbeidsplanen vår:

• Lage nytt bed på ”snippen” ved innkjørselen til blokk C (på motsatt side av deteksisterende).

• Beplante skråningen mot Kvernslåttvegen der vi ikke kommer til medhagetraktoren.

• I samråd med nærmeste nabo i Kvernslåttvegen plante hekk/vintergrønt.

• Videreføre tuja-hekken mot Slåtten sameie.• Anskaffe vannspredere.

• Omplassere og anskaffe større blomsterkasser foran blokk B/C slik at plantene ikke
fryser og kan overvintre.

Anskaffe/bygge ny felles redskapsbod (ute eller inne).

 

Til slutt sender vi dere alle en liten oppfordring om å tenke gjennom følgende problemstilling:
Hvordan får vi alle i sameiet til å forstå at enhver må delta og engasjere seg i nærmiljøet?• Vi har ingen vaktmester!• Hver enkelt av oss både kan og bør bidra med luking, kosting, spyling, plukking avsigarett-sneiper samt utføre lettere vedlikehold ol. i det daglige.• Gå noen ekstra skritt hvis noen av boss-containerne er så fulle at lokket ikke går igjen.Fordel boss i alle containerne, selv om de står litt lenger borte! La aldri lokket stå pågløtt, da kommer fugler og rotter og det har vi sett resultatet av!• Ta deg tid til å flatpakke pappkasser og -kartonger før de går i papir-containerne.
Egeninnsatsen er en investering til egen glede og nytte. Det er vår egen eiendom og våreegne verdier vi verner om!

Foruten Solfrid består Hagelaget av Gro Larsen, Birthe Ask, Kjartan Meyer, Kari Milde, RandiLygren og Erik H Kierulf. Hvis du har lyst til å være med, er det bare å ta kontakt med enav oss. Vi er alle amatører, men alle kan bidra med sitt og sammen kan vi bygge opp nyttigkompetanse.
Og det viktigste av alt: Samle hageglede, ha det gøy og bli kjent med dine naboer!
God sommer med grønn glede ønskesfra alle oss i Hagelaget!


VÅREN ER ENDELIG KOMMET OG STEINSVIKHAGENS HAGELAG HAR VÅKNET TIL LIV!

Posted: april 22nd, 2010 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

VÅREN ER ENDELIG KOMMET OG STEINSVIKHAGENS HAGELAG HAR VÅKNET TIL LIV! – Vi møtes til dugnad 3.mai 2010 kl 18:00

Så er snøen omsider forsvunnet, og det er begynt å grønnes på plen og i bed. Mai er like om hjørnet og Hagelaget har hatt sitt første møte denne sesongen.

Vi ble enige om å:
Anskaffe beskjæringssakser og andre nødvendige hageredskaper.
Anskaffe liten hagetraktor for plenklipping.
Kjøpe inn hagegjødsel og kalk og gjødsle plenen i mai og juni.
Plante tujaer som hekk mot Slåtten Sameie.
Beplante skråningen langs enden av Blokk C mot Kvernslåttvegen.
Supplere med planter/busker i bedet foran Blokk B, samt erstatte vekster i andre bed som nødvendig etter den strenge vinteren.
Koste og spyle i boss-stasjonene og inngangspartiene sant på gangveier og gjesteparkering
Grusganger skal strøs med salt for fjerning av gress
Flytte de fire små blomsterkassene foran Blokk C til gangfeltet og langs boss-stasjon B/C og erstatte de med større kasser

Vi arrangerer derfor dugnad mandag 3/5-10 kl 18:00 – 21:00 inkl sosial samling med kaffe og ”någgo attåt”. Det du trenger å ta med er arbeidsinnsats, godt humør og kopp! 

Påminnelse kommer som oppslag og lapp i postkassen.

Og hvis du har lyst til å være med i hagelaget, er det bare å ta kontakt med en av oss. Vi er alle amatører, men alle kan bidra med sitt og sammen kan vi bygge opp nyttig kompetanse. Og det viktigste av alt: Samle hageglede, ha det gøy og bli kjent med dine naboer!

Velkommen!   

Skrevet av Erik H Kierulf, 20. april 2010


Bybanen i nærområde vårt

Posted: mars 30th, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Viser til informasjon sendt ut av Bergen kommune der det opplyses om hvor bybanens trase skal kunne komme. Se på www.bergen.kommune.no/aktuelt/arealplaner for mer informasjon.

Slik som det ser ut på tegninger vil trase gå omtrent der som buss stoppet mot marken på motsatt side er.


Kost snø av bilene

Posted: februar 23rd, 2010 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Oppfordring til å koste snø av bilene slik at det ikke samler seg så mye vann i garasjen.


Isolering av varmtvannsrør

Posted: februar 19th, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | 2 Comments »

NCC i samarbeid med Tias utbedrer varme isoleringen på vannrørene som går i garasjene. Dette vil forhåpentligvis sørge for at der vil bli mindre tap samt at sameiere vil få høyere temperatur i enten radiator eller springen.


Husk på vannslukene på terrassen !!

Posted: februar 4th, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

For alle de med topp leiligheter er det viktig at dere følger med når nå mildværet kommer. Pass på at der ikke er tette sluker på terrassene.

Mvh Styret


Papir boss (BLÅTT), Vanlig boss (GRØNT)!!

Posted: februar 2nd, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Spann med BLÅTT lokk er til PAPIR og spann med GRØNT lokk er til vanlig husholdningsavfall.

Det er viktig at vi legger fra oss avfall i korrekt spann.

Så neste gang dere hiver avfall eller papir sørg for å legg det på riktig plass.

MVH Styret


Vinteren er over oss!

Posted: februar 2nd, 2010 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Det er viktig at vi alle tar å sørger for at vi har minst mulig snø på bilene når vi kjører inn i garasjen. Da alt vann som kommer inn i snøform må fordampes og føres ut via vifter bruker sameiet store summer på strøm for å få dette til. Dette er en kostnad som enkelt kan minskes om vi bare søreger for å koste av bilen før den settes i garasjen.

MVH Styret