Ny avtale med Bkk til vi får nye Ams strømmålere nov 20

Posted: november 4th, 2020 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Årsmøtet er utsatt til 28 mai

Posted: april 26th, 2020 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Årsmøtet i Steinsvikhagen Sameie er utsatt til 28.mai.

Som en konsekvens av Korona-epidemien, har styret funnet det nødvendig å utsette årsmøtet. Vi ser at et møte som planlagt 2. april ville være uforsvarlig og i konflikt med de retningslinjer som myndighetene har satt for møtevirksomhet.

Ifølge våre vedtekter skal årsmøte skal avholdes innen utgang av mai.

Med denne bakgrunn har styret beslutte å legge årsmøtet til

Tordag 28. mai kl. 19.00 i garasjen i A-bygget.

Styret har ikke mottatt innspill til saker som ønskes tatt opp i årsmøtet innen fristen 12. mars. Med utsettelsen av årsmøtet
settes ny siste frist for å innmelding slike saker til Torsdag 7. mai. Innmelding kan gjøres på e-post til post@steinsvikhagen.no eller leveres skriftlig i Dag Otteraaens postkasse.

Innkalling med sakspapirer vil bli utsendt i uke 20 .

Rådal 17.mars. 2020

Styret


Get varsler to timer avbrud på tv og internett søndag 20okt mellom 6-18

Posted: oktober 18th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Nye postkasser. Merk: FRIST tilbakemelding 18.10

Posted: oktober 1st, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Styret planlegger å erstatte det gamle felles postkassestativet med systemkasser i hvert av byggene, slik at både postmann og beboere kan levere/hente posten under tak i eget bygg. De nye kassene vil bli plassert der avis-kassene er i dag. Alle kassene har innebygget lås. Posten har fellesnøkkel og åpner alle kassene i toppen slik at de også kan få levert småpakker i kassen. Likeledes gir åpningen mulighet for at avisbud kan levere avis i samme postkasse. Vi vil i tillegg sette opp en ekstra ulåst felles-kasse der avisbud kan legge aviser om postkassen er for full – eller om avisene skulle være for tykke.

VI foventer at sameiere er enig i at vi skal satse på disse nye postkassene. Om imidlertid noen skulle ha innvendinger / synspunker ber styret om en rask tilbakemelding – senes innen fredag 18.10.

Vennligst fyll ut navn(bare) som skal stå på postkassen. Kryss av i ikke reklame.
Putt i Dag Otterraaen sin post-kasse eller mail det. Husk husleienr.


Kvernslåttvegen 1 Eneboligen fremfor nr 3 og 5. Har de begynt prosessen med å få 20 leiligheter på tomten

Posted: juni 13th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

En ser det her.

http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/

saknr: 201908434 i søke feltet så kommer en til det.

Sos filen en ikke klare og åpne er bare tomten.

Styret skal protestere


Råstølen velforening

Posted: juni 5th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Råstølen velforening gjør en god jobb for vårt nærmiljø. Les mer om dem her: 

Råstølen velforening på facebook


Åpent hus Siljuslåtten sykehjem

Posted: juni 5th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

For de som måtte være interessert:

Tirsdag 11. juni kl 18 Er det åpent  hus med info på Siljuslåtten sykehjem.

Siljuslåtten Sykehjem

 


Grunnet vannlekkasje blir varmtvannet borte ca 1 time 31 mai

Posted: mai 30th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

På grunn av en vannlekkasje kommer det en rørlegger i morgen, fredag 31.05.2019. 

Varmtvannet vil bli stengt ca 1 time.  Klokkeslettet er ikke fastsatt, men det blir litt utpå dagen. 

-Styret


Maling av treverk

Posted: mai 28th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Det er nå bestilt maling av treverk.   Det som ansees som mest nødvendig blir forsøkt prioritert. Maling av resterende treverk er planlagt utført i 2020.

Med treverk menes trepanel vegg, vinduskarmer og dørkarmer.

Vennligst

  • Fjern gjenstander som står inntil nevnt treverk
  • Lås persiennen når den er i tilstand oppe. Slå av automatikk.
  • Lukk vinduer.

Med Vennlig Hilsen

Styret


Bosstømming er nå onsdager

Posted: mai 23rd, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Bosstømming av restavfall er nå onsdager