Service på brannmelder anlegget vårt Torsdag 13.09.18

Posted: September 10th, 2018 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Det blir alarm test på alle meldere:
A hus kl 09:00
B hus kl 09:30
C hus kl 10:00


Nye håndløpere / rekkverk langs svalgangene

Posted: September 10th, 2018 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Styret har bestemt seg for å få montert håndløpere langs innerveggen på svalgangene i alle etasjer – i alle tre blokkene.

A-blokken har hatt dette, mens B og C blokken aldri fikk dette på plass.

Håndløperne er spesielt viktig om vinteren når det legger seg snø eller is på svalgangene. De kan også være en sikkerhet for eldre som unge og de kan forhindre fall og skader.

De nye håndløperne, som vil bli levert og montert av firma Dahle Mekanisk Verksted AS, vil blir rustfrie, syrefaste, blanke rør. Vi satser på å få gjennomført monteringen i god tid før vinteren setter inn.

Styret


Fargekode for oljebeis, trepanel

Posted: July 9th, 2018 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Fargekode for oljebeis, trepanel er her:

Fargekoder etc


Vannet stenges fredag 4 mai mellom 09 og 12

Posted: May 3rd, 2018 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Fredag 4 mai 2018 stenges vannet, både kaldt og varmt, mellom klokken 09 og 12. Dette grunnet reparasjon.

Med Vennlig Hilsen

Styret


Radiatorer ute av drift fra 2 mai

Posted: April 26th, 2018 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Hei,

Radiatorene (varmeovnene) stenges ned 2 mai. Dette fordi det skal utføres reparasjon på noen kraner.

Styret regner med at det går noen dager uten radiator-varme.

Med Vennlig Hilsen

Styret

 


Takk for fin innsats på dugnad

Posted: April 21st, 2018 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Takk for fin innsats på dugnad!

Hvis det er noen som ikke fikk skrevet seg på listen over dugnad-deltakelse, vennligst send en e-post til post@steinsvikhagen.no.

Her er et bilde fra kaffe og kake i den fine bakhagen vår 🙂

 


Bkk jobber med at vi får varmt vann tilbake

Posted: January 7th, 2017 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Bkk jobber med at vi får varmt vannet tilbake.
7/1-17 Må bytte aktuatoren som kjører ventilen tredje gang de gjør det.
Montør er på huset og reparer den.

Vi venter på en elektriker også det var ikke bare å bytte atuatoren.

De måtte bytte sentralen vår til fjernvarmen også.

Endelig er det oppe å går. 15:26


Endelig saksliste Råstølen velforenings Årsmøte – Mandag 6. juni kl. 20 Kvernslåtten Barnehage

Posted: June 1st, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »
Hei,
Vi minner om Årsmøte til Råstølen velforening
Tid: Mandag 6. juni kl. 20
Sted: Kvernslåtten barnehage
Vedlagt følger endelig saksliste samt vedlegg til Årsmøte.
Vi håper å se flest mulig av dere og husk å send med FULLMAKT dersom dere mot formodning ikke kan stille på årsmøte.

Saksliste

 1. Konstituering av møtet
  Registrering av fremmøtte og fullmakter (se vedlegg 1).
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Årsberetning 2015
  Vedlegg 2
 4. Regnskap for 2015
  Vedlegg 3
 5. Budsjett 2016
  Vedlegg 4 

 6. Planer for kommende år
  Vedlegg 5 

 7. Innmelding av nye medlemmer
  Vedlegg 6
 8. Forslag til ulike alternative parkering forbudt soner i Råstølenområdet (Kvernslåttveien, Vindharpeveien og Harald Sæveruds veg)
  Vedlegg 7
 9. Valgkommiteens instilling til nytt styre
  Vedlegg 8 

 10. Eventuelt

 

Vel møtt!

mvh

Råstølen velforening
v/Trond S. Svanes

Vedlegg:

Saksliste

Vedlegg 1 – Navneseddel og Fullmakt

Vedlegg 2 – Årsberetning 2015

Vedlegg 3 – Regnskap 2015

Vedlegg 4 – Budsjett 2016

Vedlegg 5 – Planer for kommende år

Vedlegg 6 – Innmeldingsblankett for Råstølen velforening

Vedlegg 7 – Forslag til ulike alternative parkering forbudt soner i Råstølenområdet

Vedlegg 8 – Valgkommitéens innstilling til nytt styre

 


Råstølen Velforening – vedr valg av nye styremedlemmer

Posted: May 26th, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Viser til innkalt Årsmøte for Råstølen Velforening 6. juni kl. 20.00 i Kvernslåtten Barnehage.

Det oppfordres til at alle som ønsker å stille til valg, om å ta kontakt med valgkomiteen så snart som mulig.

 

Valgkomite:

Bjørn Årdal              mail: bjorn.ardal@spv.no mob: 92640864
Arne Konglevoll        mail: arnekon@online.no mob: 94833177

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen

 


Lufting av hunder

Posted: May 6th, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Stadig ligger det avføring igjen i hagen etter lufting av hunder! Styret vil derfor minne hundeeiere på følgende punkt i husordensreglene:

5. Dyrehold

5.1. Dyrehold til sjenanse for andre beboere er ikke tillatt. Ved lufting skal dyr holdes i bånd og avføring fjernes.