Kvernslåttvegen 1 Eneboligen fremfor nr 3 og 5. Har de begynt prosessen med å få 20 leiligheter på tomten

Posted: June 13th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

En ser det her.

http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/

saknr: 201908434 i søke feltet så kommer en til det.

Sos filen en ikke klare og åpne er bare tomten.

Styret skal protestere


Råstølen velforening

Posted: June 5th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Råstølen velforening gjør en god jobb for vårt nærmiljø. Les mer om dem her: 

Råstølen velforening på facebook


Åpent hus Siljuslåtten sykehjem

Posted: June 5th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

For de som måtte være interessert:

Tirsdag 11. juni kl 18 Er det åpent  hus med info på Siljuslåtten sykehjem.

Siljuslåtten Sykehjem

 


Grunnet vannlekkasje blir varmtvannet borte ca 1 time 31 mai

Posted: May 30th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

På grunn av en vannlekkasje kommer det en rørlegger i morgen, fredag 31.05.2019. 

Varmtvannet vil bli stengt ca 1 time.  Klokkeslettet er ikke fastsatt, men det blir litt utpå dagen. 

-Styret


Maling av treverk

Posted: May 28th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Det er nå bestilt maling av treverk.   Det som ansees som mest nødvendig blir forsøkt prioritert. Maling av resterende treverk er planlagt utført i 2020.

Med treverk menes trepanel vegg, vinduskarmer og dørkarmer.

Vennligst

  • Fjern gjenstander som står inntil nevnt treverk
  • Lås persiennen når den er i tilstand oppe. Slå av automatikk.
  • Lukk vinduer.

Med Vennlig Hilsen

Styret


Bosstømming er nå onsdager

Posted: May 23rd, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Bosstømming av restavfall er nå onsdager


Angående AMS målere

Posted: April 30th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

BKK har nå gitt informasjon om at vi kan få målere som passer inn i de eksisterende skapene våre. Dermed unngår vi et utlegg på 15 000 kr per leilighet (som var stipulert kostnad for nye skap). 


Utilgjengelig fjernvarme den 25.04.2019

Posted: April 24th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

På grunn av omlegging av vår fjernvarmeledning vil fjernvarmen desverre være utilgjengelig mellom 09:00 og 15:00 den 25.04.2019. Omleggingen er i forbindelse med utbygging av et nytt boligfelt på Siljustøl. BKK beklager problemene dette måtte medføre. 

Styret


29.04.2019: BKK reparerer på fjernvarmerør utenfor blokk A

Posted: April 24th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

29 April 2019: BKK vil i en av de nærmeste dagene utføre en reparasjon på et fjernvarmerør. Dette vil foregå på plenen utenfor blokk A, mellom blokk A og B. Varmt vann eller radiatorer blir ikke berørt.


10.04.19 Radiator varme og varmt vann vil være vekke kl 21 til 11.04.19 kl 06 De jobber med fjernvarmen BKK

Posted: March 13th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

10.04.19 Radiator varme og varmt vann vil være vekke kl 21 til 11.04.19 kl 06 De jobber med fjernvarmen BKK