Branninstruks for Steinsvikhagen Sameie.  

Brannalarmsystemet.

I taket i din gang er det plassert en branndetektor med innebygget sirene.

Dersom detektoren registrerer røyk eller for stor varme, vil sirenen hyle i din leilighet. Da vil lampen lyse i den. Er den mørk er den ikke utløst i din leilighet.  Det går da 5 minutter før alarmen går / sirenene hyler i alle leilighetene og i fellesarealene i bygget.

Det er også en detektor i taket i fellesgangen utenfor din inngang. Den går i alarm med en gang den føler noe.

Hvert bygg har en brannsentral i et skap i første etasje. I tilfelle brannalarm kan vi i denne brannsentralen se i hvilken leilighet alarmen er utløst. Sirenene / alarmen kan bare slås av i denne sentral. 

 

Anlegget varsler ikke brannstasjon.  I tilfelle brann må brannvesen varsles på  telefon til 110.

Alarmknapp ved siden av brannsentral                  utløser alle sirener i anlegget.

Alarmknapp ved heisinngang i første etasje                utløser bare sirenen i heisen

Hva hvis det oppstår brann?

Det viktigste er å tenke sikkerhet. Sørg for at alle raskest mulig kommer seg ut av leiligheten og i sikkerhet utenfor huset. Se til at dine naboer forstår at det brenner og  –  om du kan –  hjelp spesielt der det er barn, eldre og bevegelseshemmete. 

Lukk alltid vinduer og dører før du forlater leiligheten.

Gå trappene –bruk aldri heisen (går strømmen setter heisen seg fast)

Er det brann i elektriske apparater må du slå av strømmen så fort som mulig.

Skulle alarmen gå på grunn av et mindre branntilløp er det viktig å prøve å slukke raskest mulig. I hver leilighet er det en brannslange under vasken på kjøkkenet. Bruk denne.

Ved mer alvorlige branntilløp, eller om du ikke klarer å slukke, er det om å gjøre å varsle brannstasjon raskest mulig :  Ring 110  

Styret i sameiet varsles snarest etter at brann-stasjon er varslet.

Viktige alarmtelefoner

110 = BRANN

112 = POLITI

113 = LEGEVAKT

              

Hva hvis brannalarmen er falsk alarm?

Brannalarmen kan løse seg ut ved unormalt mye røyk eller varme uten at det i virkeligheten brenner. Skulle dette skje i din leilighet (du må første forsikre deg om at det ikke er brann) –  må du snarest gå til brannsentralen i 1. etasje (bildet) og slå av sirenen der.

Gjør som følger:

 

1.     Vri nøkkel til høyre og trykk på knapp «Avstill Klokker»  Sirener / klokker vil da stoppe.

2.     Gå tilbake til leilighet og luft ut eventuell røyk.

3.     Når leilighet er luftet – gå tilbake til brannsentral og trykk på knappen «Tilbakestill»

4.     Vent til panelet viser «normal drift».

5.     Vri deretter nøkkel til venstre, normal stilling.  Nå er anlegget tilbakestilt til normal drift

Hva hvis det oppstår vannlekkasje?

Hver leilighet har egne stengeventiler for varmt og kalt vann samt til fjernvaretilførsel. Alle disse ventiler finner du i skapet i din gang.

Skulle det oppstå vannlekkasje, må du snarest stenge aktuelle ventiler i dette skapet. Drei de røde håndtak 90 grader. Er du i tvil om hvilke kurs som lekker, er det best å stenge alle med en gang.

Ved vannskader må du snarest informere styret i sameiet.

15.12.2014

Styret