Råstølen velforening

Posted: June 5th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Råstølen velforening gjør en god jobb for vårt nærmiljø. Les mer om dem her: 

Råstølen velforening på facebook


Åpent hus Siljuslåtten sykehjem

Posted: June 5th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

For de som måtte være interessert:

Tirsdag 11. juni kl 18 Er det åpent  hus med info på Siljuslåtten sykehjem.

Siljuslåtten Sykehjem

 


Grunnet vannlekkasje blir varmtvannet borte ca 1 time 31 mai

Posted: May 30th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

På grunn av en vannlekkasje kommer det en rørlegger i morgen, fredag 31.05.2019. 

Varmtvannet vil bli stengt ca 1 time.  Klokkeslettet er ikke fastsatt, men det blir litt utpå dagen. 

-Styret


Nytt fra styret, mai 2019

Posted: May 28th, 2019 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Les nytt fra styret fra 27 mai 2019 ved å klikke på linken under:

nytt fra styret mai 2019 endret


Maling av treverk

Posted: May 28th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Det er nå bestilt maling av treverk.   Det som ansees som mest nødvendig blir forsøkt prioritert. Maling av resterende treverk er planlagt utført i 2020.

Med treverk menes trepanel vegg, vinduskarmer og dørkarmer.

Vennligst

  • Fjern gjenstander som står inntil nevnt treverk
  • Lås persiennen når den er i tilstand oppe. Slå av automatikk.
  • Lukk vinduer.

Med Vennlig Hilsen

Styret


Bosstømming er nå onsdager

Posted: May 23rd, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Bosstømming av restavfall er nå onsdager


Angående AMS målere

Posted: April 30th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

BKK har nå gitt informasjon om at vi kan få målere som passer inn i de eksisterende skapene våre. Dermed unngår vi et utlegg på 15 000 kr per leilighet (som var stipulert kostnad for nye skap). 


Utilgjengelig fjernvarme den 25.04.2019

Posted: April 24th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

På grunn av omlegging av vår fjernvarmeledning vil fjernvarmen desverre være utilgjengelig mellom 09:00 og 15:00 den 25.04.2019. Omleggingen er i forbindelse med utbygging av et nytt boligfelt på Siljustøl. BKK beklager problemene dette måtte medføre. 

Styret


29.04.2019: BKK reparerer på fjernvarmerør utenfor blokk A

Posted: April 24th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

29 April 2019: BKK vil i en av de nærmeste dagene utføre en reparasjon på et fjernvarmerør. Dette vil foregå på plenen utenfor blokk A, mellom blokk A og B. Varmt vann eller radiatorer blir ikke berørt.


Sølvkre eller skjeggkre i leiligheten ?

Posted: February 11th, 2019 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Også i vårt sameie har vi i det siste fått meldinger om at disse små innsektene  er

observert i enkelte leiligheter. Vi har også registrert at de forekommer i kjellerbodene.

 

Heldigvis er det ikke noe fare forbundet med slike innsekter  –  men det er likevel knyttet

ubehag å få de i hus. Vil du vite mer om sølvkre og skjeggkre anbefaler vi nettsiden

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25003119/13-02-2019

Styret ønsker nå å kartlegge utbredelsen i våre 3 bygg og ber derfor alle sameiere om 

svare på følgende spørsmål:

 

  1. Har du observert disse innsektene i din leilighet?
  2. Er det etter ditt syn skjeggkre, sølvkre eller begge deler ?
  3. Hvor i leiligheten har du funnet de?
  4. Hvor ofte har du observert de?
  5.  Hvor mange ( ca )  har du sett siden nyttår

 

Med resultatet av spørreundersøkelsen vil styret  prøve å søke løsninger for å bekjempe

dette nye problemet.

 

Svar med leilighetsnummer / sameiers navn kan leveres i postkassen til Dag Otteraaen

eller sendes på post@steinsvikhagen.no.

På forhånd takk

Styret