Dugnad torsdag 19 april kl 17:30

Posted: April 15th, 2018 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Det blir dugnad torsdag 19 april kl 17:30.

Ta med godt humør og møt opp ved blokk A!

Vi avslutter dugnaden kl 19:30. Da blir det kaffe og kake!

Styret

Dugnad_April2018

 


Angående malingsfarge til gulv i svalganger

Posted: April 15th, 2018 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Dag har nå malt en fargeprøve i svalgangen utenfor hus B. Fargen er dessverre for lys, og det er bestilt andre prøver.


Vedlikehold låsesystem, terrassedør

Posted: October 18th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

 

Hvis terrassedøren er treg å låse, så er det på tide med vedlikehold.

NorDan har følgende vedlikeholds anbefaling (fil format er .pdf):
Bruksanvisning fra NordDan sin hjemmeside

Hvis linken over er utilgjengelig, prøv:
Bruksanvisning


Ecotrap sølvkrefeller

Posted: September 27th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

For bekjempelse av sølvkre har styret anskaffet Ecotrap sølvkrefeller.

Har du problemer med sølvkre i leiligheten og ønsker slike feller (avbildet under), ta kontakt med styret.


Nokas

Posted: September 27th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Det er inngått en avtale med Nokas angående oppbevaring av system-nøkkel til Steinsvikhagen sameie.

Med system-nøkkel kan man låse seg inn i samtlige enheter i sameiet (med mindre et annet låse-system er installert).

For å rekvirere innlåsing ringes Nokas vakttelefon:

Nokas vakttelefon: 951 94 092

Ved innlåsing må det fremvises legitimasjon og vises tilhørighet til leiligheten.

Faktura ved innlåsing er på kr 1587,- per utrykning og blir fakturert den som rekvirerer utrykning. Styret har også en system nøkkel.

 

Styret

 


Boss – søppelcontainere

Posted: September 27th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Vi har i den senere tid oppdaget at uvedkommende går og leter i våre søppelspann.

Om det letes etter mat eller andre ting de kan nyttiggjøre seg vet vi ikke, men dette er en utvikling vi ikke liker.

Letingen medfører forsøpling rundt spannene som igjen tiltrekker seg rotter og andre skadedyr. Vi risikerer også at personlig korrespondanse og dokumentasjon kan komme på avveie og i verste fall føre til identitetstyverier.

Styret har tatt kontakt med BIR. De kjenner til problemet og anbefaler at vi, i likhet med andre større boligselskap, bytter til lukkete containere som avbildet nederst.

En slik løsning vil etter det vi kan se bety at containere både for restavfall og papp/ papir må plasseres ved A-blokken der søppelspannene i dag står. Dette av hensyn til bilen som skal hente. Plasseringen innebærer at beboerne i B og C får lenger vei å gå med sitt søppel. På den annen side oppnår vi at vi frigjør plass til 4 nye parkeringsplasser der containerne for B og C står i dag.

BIR vil sende en kontrollør som vil vurdere både kapasitet og fysisk plassering av containerne. Så snart konklusjon foreligger vil styret ta stilling til denne og eventuelt iverksette den løsning som anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen 25.09.17

 

Styret

 


INFO

Posted: July 24th, 2015 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

FOLLDALEN Utbygger plan

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=63600000&kildeid=1201

—————————————————————————————————————–

Plasten må være i poser ikke som løse bitter i plast containeren.


Nabovarsel i forbindelse med Bybanen

Posted: November 30th, 2012 | Author: | Filed under: Bilder, Informasjon, Nyheter | No Comments »

Styret har mottatt nabovarsel i forbindelse med utbygging av Bybanen. Se vedlagte bilder!


VÅREN ER ENDELIG KOMMET OG STEINSVIKHAGENS HAGELAG HAR VÅKNET TIL LIV!

Posted: April 22nd, 2010 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

VÅREN ER ENDELIG KOMMET OG STEINSVIKHAGENS HAGELAG HAR VÅKNET TIL LIV! – Vi møtes til dugnad 3.mai 2010 kl 18:00

Så er snøen omsider forsvunnet, og det er begynt å grønnes på plen og i bed. Mai er like om hjørnet og Hagelaget har hatt sitt første møte denne sesongen.

Vi ble enige om å:
Anskaffe beskjæringssakser og andre nødvendige hageredskaper.
Anskaffe liten hagetraktor for plenklipping.
Kjøpe inn hagegjødsel og kalk og gjødsle plenen i mai og juni.
Plante tujaer som hekk mot Slåtten Sameie.
Beplante skråningen langs enden av Blokk C mot Kvernslåttvegen.
Supplere med planter/busker i bedet foran Blokk B, samt erstatte vekster i andre bed som nødvendig etter den strenge vinteren.
Koste og spyle i boss-stasjonene og inngangspartiene sant på gangveier og gjesteparkering
Grusganger skal strøs med salt for fjerning av gress
Flytte de fire små blomsterkassene foran Blokk C til gangfeltet og langs boss-stasjon B/C og erstatte de med større kasser
 
 

Vi arrangerer derfor dugnad mandag 3/5-10 kl 18:00 – 21:00 inkl sosial samling med kaffe og ”någgo attåt”. Det du trenger å ta med er arbeidsinnsats, godt humør og kopp! 

Påminnelse kommer som oppslag og lapp i postkassen.

Og hvis du har lyst til å være med i hagelaget, er det bare å ta kontakt med en av oss. Vi er alle amatører, men alle kan bidra med sitt og sammen kan vi bygge opp nyttig kompetanse. Og det viktigste av alt: Samle hageglede, ha det gøy og bli kjent med dine naboer!

Velkommen!   

Skrevet av Erik H Kierulf, 20. april 2010


Kost snø av bilene

Posted: February 23rd, 2010 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Oppfordring til å koste snø av bilene slik at det ikke samler seg så mye vann i garasjen.