Brannøvelse / Fire drill – 25. april 2024

Posted: april 19th, 2024 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Det vil gjennomføres en ny brannøvelse i sameiet den 25. april fra kl 17:00. Vi starter med C-blokken og fortsetter deretter med B og A. Under øvelsen tar vi for oss evakuering og en gjennomgang av brannpanelene som finnes i hvert bygg. Vi oppfordrer alle som har anledning til å stille på øvelsen.

A new fire drill will be held on 25 April from 17:00. We will begin with the C building and then move on to B and A. During the drill, we will review the evacuation protocols and show the fire panels found in each building. We encourage everyone who has the opportunity to take part in the drill.

Styret / The Board


Tilbud om rens av ventilasjonsanlegg

Posted: februar 4th, 2024 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Styret har inngått avtale med Proventa AS om videreformidling av tilbud om rens av anlegg for balansert ventilasjon og filterservice. Tilbudet er gyldig for de i sameiet som ønsker å benytte seg av det, men er ellers uforpliktende.

Styret har frem til i høsten 2023 gått til felles innkjøp av filtre til ventilasjonsanlegget. Det er foreslått at denne ordningen oppheves f.o.m. 2024, og at det dermed blir den enkelte beboers ansvar å skaffe nye filtre når det behøves. Filtrene kan i så fall kjøpes av Proventa, eller fritt fra andre leverandører. Saken vil behandles av Styret på neste styremøte, 4. mars.

Informasjon fra Proventa om tilbudsordningen:

Ventilasjonsrens.

Det er anbefalt med ventilasjonsrens med 4-5 års intervall. Dette er for å hindre ansamlinger av smuss, allergener og soppsporer i ventilasjonen. Det vil også påvirke effektiviteten og strømforbruket ved mangelfullt vedlikehold. Det er ikke nødvendig med filterservice det året man tar full ventilasjonsrens.

Filterservice.

Vi tilbyr også en årlig filterservice med filterbytte og rengjøring av aggregat.

Dersom det er ønskelig kan vi levere 2 sett med filter for bytting 2 ganger i året.

Ventilasjonsrens inneholder følgende:

Mekanisk rens av alle avtrekkskanaler.

Rengjøring av ventiler.

Rengjøring av aggregat og komponenter.

Bytting av filter.

Funksjonskontroll.

Dersom det blir oppdaget feil eller mangler, gir vi tilbud på utbedring.

Filterservice inneholder følgende:

Service, støvsuging og kontroll av ventilasjonsanlegg.

Komplett filterskift

Funksjonstest av aggregat.

Pris Ventilasjonsrens:  kr 2650,- pr. leilighet

+ filter VR 400 EV/DCV kr 730,- pr. sett.inkl.mva

Proventa vil ta 2 runder årlig i sameiet.

1. runde har påmeldingsfrist: 29.02.24 med utførelse i mars/april.

 2. runde har påmeldingsfrist 30.09.24 med utførelse i oktober/november

Alle bestillinger sendes til ronny@proventa.no, eller ring 95 00 13 13

Husk å merke din bestilling med filterservice eller ventilasjonsrens, og om du ønsker filter. Kontroller i så fall at du bestiller riktig filter (modellbetegnelse på anlegget er VR 400 EV/DCV)

Ønsker du et løpende abonnement så gi Proventa beskjed om det.

Da gir de beskjed 1 gang i året når det er tid for filterservice.

Alle priser vil bli justert årlig etter prisjusteringer i markedet.


Høstdugnad – 18. oktober 2023

Posted: oktober 2nd, 2023 | Author: | Filed under: Uncategorized | Tags: | No Comments »

Styret inviterer alle beboere til høstdugnad i sameiet onsdag 18. oktober 2023 kl. 18:00 – 20:00

Her kan du være med på å gjøre bområdet enda triveligere å ferdes i og samtidig ta vare på vår felles eiendom! Det blir enkle oppgaver som kosting, spyling, rydding og fjerning av løv mm, så her er det noe å gjøre for alle og enhver.

Vi tar en pause underveis med kaffe ++, hvor du kan bli enda bedre kjent med dine naboer, og som belønning får du en god følelse av samhold og felles innsatssamt en liten godtgjøring i form av tilbakebetalte dugnadspenger!

Kle deg etter været og møt opp i garasjen i blokk A kl. 18:00.

PS.
Hvis du har lyst til å bidra med noe godt til kaffen så setter vi stor pris på det. Gi i så fall en tilbakemelding til Erik på tlf 957 35 320.

Vi i styret ønsker dere alle velkommen!