STEINSVIKHAGENS HAGELAG

Posted: mai 31st, 2011 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Informasjon til sameiets generalforsamling
Mandag 30. mai 2011
På generalforsamlingen våren 2009 oppfordret Solfrid Næss medboerne om å bli med ådanne et hagelag i Steinsvikhagen sameie, og 1. september samme år ble laget etablert medrepresentanter fra alle de tre blokkene. Vår fellesnevner er interessen for den grønne glede ogmed ønske om å gjøre noe for fellesskapet i sameiet.
Sameiets styre ga oss fullmakt til å utføre arbeid på vegne av beboerne, og gir oss nå årligbudsjett for innkjøp av nødvendig hageutstyr, jord, gjødsel, kalk, bark, trær, planter og busker.
Hagelaget har utarbeidet en arbeidsplan med forslag til beplantning og stell av eiendommen.Vi gjennomfører dugnader 2 – 3 ganger i året hvor alle kan delta og som avsluttes med ensosial samling. Målet er å rydde, luke og plante på vår felles eiendom slik at denne fremstårsom pen og velstelt samt at vi har et ønske om at bedene skal bugne av sommerblomster ogstauder til felles nytelse for oss alle!
Siden oppstarten er følgende blitt utført:

• Anskaffet trillebårer, koster, spader, jernriver, beskjæringssakser og andrenødvendige hageredskaper.

• Anskaffet liten hagetraktor for plenklipping, gjødsling og kalking.

• Kjøpt inn en liten redskapsbod.

• Pusset opp hagebenkene ved Flaggstanghaugen.

• Gjødslet/kalket gressplenene vår og høst.

• Kostet og spylt i boss-stasjonene og inngangspartiene samt på gangveier oggjesteparkering hvert år

.• Saltet grusganger for fjerning av gress.

• Forbedret jordsmonn, bl. a på Flaggstanghaugen og i enkelte blomsterbed.

• Satt ned løker og koordinert ny beplantning på Flaggstanghaugen.

• Luket og supplert med planter/busker i eksisterende bed og trimmet annenbeplanting.

• Luket i steinbed ved blokk C.

• Gått over trærne på området og supplert/skiftet ut samt strammet støtte-tau.

• Plantet tujaer som hekk bak blokk A mot Slåtten Sameie.

 

Ut over de årlige, faste gjøremål står følgende på arbeidsplanen vår:

• Lage nytt bed på ”snippen” ved innkjørselen til blokk C (på motsatt side av deteksisterende).

• Beplante skråningen mot Kvernslåttvegen der vi ikke kommer til medhagetraktoren.

• I samråd med nærmeste nabo i Kvernslåttvegen plante hekk/vintergrønt.

• Videreføre tuja-hekken mot Slåtten sameie.• Anskaffe vannspredere.

• Omplassere og anskaffe større blomsterkasser foran blokk B/C slik at plantene ikke
fryser og kan overvintre.

Anskaffe/bygge ny felles redskapsbod (ute eller inne).

 

Til slutt sender vi dere alle en liten oppfordring om å tenke gjennom følgende problemstilling:
Hvordan får vi alle i sameiet til å forstå at enhver må delta og engasjere seg i nærmiljøet?• Vi har ingen vaktmester!• Hver enkelt av oss både kan og bør bidra med luking, kosting, spyling, plukking avsigarett-sneiper samt utføre lettere vedlikehold ol. i det daglige.• Gå noen ekstra skritt hvis noen av boss-containerne er så fulle at lokket ikke går igjen.Fordel boss i alle containerne, selv om de står litt lenger borte! La aldri lokket stå pågløtt, da kommer fugler og rotter og det har vi sett resultatet av!• Ta deg tid til å flatpakke pappkasser og -kartonger før de går i papir-containerne.
Egeninnsatsen er en investering til egen glede og nytte. Det er vår egen eiendom og våreegne verdier vi verner om!

Foruten Solfrid består Hagelaget av Gro Larsen, Birthe Ask, Kjartan Meyer, Kari Milde, RandiLygren og Erik H Kierulf. Hvis du har lyst til å være med, er det bare å ta kontakt med enav oss. Vi er alle amatører, men alle kan bidra med sitt og sammen kan vi bygge opp nyttigkompetanse.
Og det viktigste av alt: Samle hageglede, ha det gøy og bli kjent med dine naboer!
God sommer med grønn glede ønskesfra alle oss i Hagelaget!Leave a Reply

    Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/b/7/3/steinsvikhagen.no/httpd.www/wp-content/themes/clean-home/comments.php on line 77