Gode oppvekstvilkår i Råstølen

Posted: september 4th, 2009 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »
Steinsvikhagen sameie har mottatt følgende informasjon fra Trond S. Svanes, medlem av arbeidsgruppen «Gode oppvekstvilkår i Råstølen»:
 
Det er etablert en arbeidsgruppe med hovedformål å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge i området Råstølen. Et av delmålene er å sikre at planene om å bygge Tunesflaten skole med flerbrukshall blir en realitet og i beste fall med ferdigstillingsår 2012 (ikke 2013 som nå er foreslått).
 
 Bakgrunn
 • I området Råstølen er det i løpet av de siste 5 år blitt oppført anslagsvis 600 nye boenheter der majoriteten av dem som er flyttet inn er småbarnforeldre (eller i ferd med å bli det). I følge. Folkehelseinstituttet føder norske kvinner i snitt 1,9 barn. Dersom vi tar høyde for at noen av husstandene ikke har barn (og nedjusterer tallet til 1,5), vil et forsiktig overslag tilsi at vi her snakker om minimum 900 barn som ikke har et godt fritidstilbud i nærområdet
 • Det bygges stadig nye boliger
 • Eksisterende nærliggende skoler har allerede sprengt kapasitetet (på Skeie skole vil behovet være doblet i løpet av 10 år) og dette er det ikke plass til (ref. artikkel i BT 19.10.09, med oversikt over forventet elevtall i Bergens-skolene nå og i fremtiden, utarbeidet av Bergen kommune). Vi er klar over at Søråshøgda er under utviding, men dette vil ikke være tilstrekkelig til å stå i mot presset de nærmeste årene
 • Sterkt begrenset aktivitetstilbud for barn og unge
 • Barneskole og flerbrukshall var opprinnelig med i økonomiplan for 2007-2010, der skolen skulle stå ferdig i 2009. Dette var et vesentlig moment i kjøpsbeslutningen til mange av beboerne i Råstølen
 • Skolen ble deretter utsatt, med ferdigstillelse i 2012. I årets budsjettforslag er skole og flerbrukshall foreslått utsatt enda en gang, til 2013
 • Behandling av budsjettforslag til Tunesflaten skole med flerbrukshall finner sted mandag 14. desember
 • Vi er bekymret for avviket mellom nåværende skole- og fritidstilbud og antall barn i alderen 0 -12 år
 
Planlagte tiltak
 • Vi kommer til å legge frem vårt syn på saken og understreke viktigheten av å realisere forslaget om Tunesflaten skole med flerbrukshall på  Ytrebygda bydelsstyremøte i dag 11. november
 • Vi sender i disse dager ut et  brev til ordføreren, alle medlemmer i Komitè for oppvekst, pluss alle gruppeledere i bystyret der vi formålet er å legge press på beslutningtakerne
 • Det er mulig vi også kommer til å mobilisere opp med en markering/fakkeltog torsdag 10. desember hvor vi trekker inn aviser/journalister/tv for å legge ytterligere press på å få realisert planenen om å bygge Tunesflaten skole og flerbrukshall


Leave a Reply

  Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/b/7/3/steinsvikhagen.no/httpd.www/wp-content/themes/clean-home/comments.php on line 77