Individuell måling på forbruk av fjernvarme

Posted: august 18th, 2008 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

(sak nr 8 på sameiermøtet 14.5.08) I sameiermøtet 14. mai 2008 ble det enstemmig vedtatt å installere energimålere for fjernvarme og varmtvann i leilighetene. Da sikrer vi at hver leilighet betaler kun for eget forbruk til varme og varmtvann slik vi allerede gjør for strømmen vi bruker. I tillegg vil energikostnadene for varme og varmtvann bli redusert for de aller fleste. Vi antydet den gang at prisen ville bli ca 6 000 kroner pr leilighet som ville bli betalt med 3 000 kroner som vi har fått tilbakebetalt fra NCC (står på felles konto) + en egenandel på 3 000 kroner. Siden sameiermøtet i vår har styret diskutert ulike løsninger med potensielle leverandører og vi har nå fått pris fra to ulike totalleverandører. Styret er av den oppfatning at det rimeligste alternativet også er det beste. Totalprisen er høyere enn overslagene som ble presentert i sameiermøtet og pris pr leilighet blir ca 10 000 kroner. Da er også et vannbehandlingsanlegg som forlenger levetiden på energimålerne og reduserer service- og vedlikeholdskostnadene på det vannbårne varmeanlegget inkludert i prisen. Leverandøren installerer 2 stk energimålere i hver leilighet – 1 for fjernvarme og 1 for varmtvann. Målerne blir installert i eksisterende skap som er plassert enten i boden, entreen eller badet og arbeidet vil starte opp i oktober. Vi vil komme nærmere tilbake til eksakt tidspunkt slik at alle får god tid til å rydde foran skapet for å gi plass til montøren som skal installere målerne. Siden installasjonen blir noe dyrere enn vi antydet i sameiermøtet, har vi avtalt en sparefinansieringsløsning med leverandøren for de som ønsker å benytte seg av det. Totalkostnaden for den enkelte vil dermed ikke bli særlig høyere enn opprinnelig antydet. Man betaler ca 130 kroner pr måned i avdrag og renter for utstyret i 3 år. Dette tilsvarer omtrent besparelsen man har ved å måle forbruket i hver leilighet. Kostnaden pr måned for strøm, varme og varmtvann blir dermed som i dag for de fleste inntil installasjonen er nedbetalt. (vedrørende betalings-alternativ 1, se neste side) De som ikke ønsker å benytte seg av finansiering, kan selvsagt betale hele investeringen nå og få nytte av besparelsen fra første dag. (vedrørende betalings-alternativ 2, se neste side) Det er også mulig å betale ut investeringen på et senere tidspunkt selv om man i første omgang velger å betale investeringen ved bruk av finansiering. Orginal: Hele infoskrivet fra styret Annen informasjon: Energirapport Ringsaker kommune Aberdeen rapport om Enwa Vannrenser DNV enwamatic rapport Datablad på utstyret som monteres: Ultralyd energimåler for vannbåren varme Mekanisk måler til registrering af koldt- og varmtvandsforbruget Siemens Enkle og rimelige energi og vannmengdemålereLeave a Reply

    Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/b/7/3/steinsvikhagen.no/httpd.www/wp-content/themes/clean-home/comments.php on line 77