Radiatorer ute av drift fra 2 mai

Posted: April 26th, 2018 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Hei,

Radiatorene (varmeovnene) stenges ned 2 mai. Dette fordi det skal utføres reparasjon på noen kraner.

Styret regner med at det går noen dager uten radiator-varme.

Med Vennlig Hilsen

Styret

 


Takk for fin innsats på dugnad

Posted: April 21st, 2018 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Takk for fin innsats på dugnad!

Hvis det er noen som ikke fikk skrevet seg på listen over dugnad-deltakelse, vennligst send en e-post til post@steinsvikhagen.no.

Her er et bilde fra kaffe og kake i den fine bakhagen vår 🙂

 


Dugnad torsdag 19 april kl 17:30

Posted: April 15th, 2018 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Det blir dugnad torsdag 19 april kl 17:30.

Ta med godt humør og møt opp ved blokk A!

Vi avslutter dugnaden kl 19:30. Da blir det kaffe og kake!

Styret

Dugnad_April2018

 


Angående malingsfarge til gulv i svalganger

Posted: April 15th, 2018 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Dag har nå malt en fargeprøve i svalgangen utenfor hus B. Fargen er dessverre for lys, og det er bestilt andre prøver.


Vedlikehold låsesystem, terrassedør

Posted: October 18th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

 

Hvis terrassedøren er treg å låse, så er det på tide med vedlikehold.

NorDan har følgende vedlikeholds anbefaling (fil format er .pdf):
Bruksanvisning fra NordDan sin hjemmeside

Hvis linken over er utilgjengelig, prøv:
Bruksanvisning


Ecotrap sølvkrefeller

Posted: September 27th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

For bekjempelse av sølvkre har styret anskaffet Ecotrap sølvkrefeller.

Har du problemer med sølvkre i leiligheten og ønsker slike feller (avbildet under), ta kontakt med styret.


Nokas

Posted: September 27th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Det er inngått en avtale med Nokas angående oppbevaring av system-nøkkel til Steinsvikhagen sameie.

Med system-nøkkel kan man låse seg inn i samtlige enheter i sameiet (med mindre et annet låse-system er installert).

For å rekvirere innlåsing ringes Nokas vakttelefon:

Nokas vakttelefon: 951 94 092

Ved innlåsing må det fremvises legitimasjon og vises tilhørighet til leiligheten.

Faktura ved innlåsing er på kr 1587,- per utrykning og blir fakturert den som rekvirerer utrykning. Styret har også en system nøkkel.

 

Styret

 


Boss – søppelcontainere

Posted: September 27th, 2017 | Author: | Filed under: Informasjon | No Comments »

Vi har i den senere tid oppdaget at uvedkommende går og leter i våre søppelspann.

Om det letes etter mat eller andre ting de kan nyttiggjøre seg vet vi ikke, men dette er en utvikling vi ikke liker.

Letingen medfører forsøpling rundt spannene som igjen tiltrekker seg rotter og andre skadedyr. Vi risikerer også at personlig korrespondanse og dokumentasjon kan komme på avveie og i verste fall føre til identitetstyverier.

Styret har tatt kontakt med BIR. De kjenner til problemet og anbefaler at vi, i likhet med andre større boligselskap, bytter til lukkete containere som avbildet nederst.

En slik løsning vil etter det vi kan se bety at containere både for restavfall og papp/ papir må plasseres ved A-blokken der søppelspannene i dag står. Dette av hensyn til bilen som skal hente. Plasseringen innebærer at beboerne i B og C får lenger vei å gå med sitt søppel. På den annen side oppnår vi at vi frigjør plass til 4 nye parkeringsplasser der containerne for B og C står i dag.

BIR vil sende en kontrollør som vil vurdere både kapasitet og fysisk plassering av containerne. Så snart konklusjon foreligger vil styret ta stilling til denne og eventuelt iverksette den løsning som anbefales.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen 25.09.17

 

Styret

 


Bkk jobber med at vi får varmt vann tilbake

Posted: January 7th, 2017 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Bkk jobber med at vi får varmt vannet tilbake.
7/1-17 Må bytte aktuatoren som kjører ventilen tredje gang de gjør det.
Montør er på huset og reparer den.

Vi venter på en elektriker også det var ikke bare å bytte atuatoren.

De måtte bytte sentralen vår til fjernvarmen også.

Endelig er det oppe å går. 15:26


Endelig saksliste Råstølen velforenings Årsmøte – Mandag 6. juni kl. 20 Kvernslåtten Barnehage

Posted: June 1st, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »
Hei,
Vi minner om Årsmøte til Råstølen velforening
Tid: Mandag 6. juni kl. 20
Sted: Kvernslåtten barnehage
Vedlagt følger endelig saksliste samt vedlegg til Årsmøte.
Vi håper å se flest mulig av dere og husk å send med FULLMAKT dersom dere mot formodning ikke kan stille på årsmøte.

Saksliste

 1. Konstituering av møtet
  Registrering av fremmøtte og fullmakter (se vedlegg 1).
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Årsberetning 2015
  Vedlegg 2
 4. Regnskap for 2015
  Vedlegg 3
 5. Budsjett 2016
  Vedlegg 4 

 6. Planer for kommende år
  Vedlegg 5 

 7. Innmelding av nye medlemmer
  Vedlegg 6
 8. Forslag til ulike alternative parkering forbudt soner i Råstølenområdet (Kvernslåttveien, Vindharpeveien og Harald Sæveruds veg)
  Vedlegg 7
 9. Valgkommiteens instilling til nytt styre
  Vedlegg 8 

 10. Eventuelt

 

Vel møtt!

mvh

Råstølen velforening
v/Trond S. Svanes

Vedlegg:

Saksliste

Vedlegg 1 – Navneseddel og Fullmakt

Vedlegg 2 – Årsberetning 2015

Vedlegg 3 – Regnskap 2015

Vedlegg 4 – Budsjett 2016

Vedlegg 5 – Planer for kommende år

Vedlegg 6 – Innmeldingsblankett for Råstølen velforening

Vedlegg 7 – Forslag til ulike alternative parkering forbudt soner i Råstølenområdet

Vedlegg 8 – Valgkommitéens innstilling til nytt styre