Årsmøtet er utsatt til 28 mai

Posted: april 26th, 2020 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Årsmøtet i Steinsvikhagen Sameie er utsatt til 28.mai.

Som en konsekvens av Korona-epidemien, har styret funnet det nødvendig å utsette årsmøtet. Vi ser at et møte som planlagt 2. april ville være uforsvarlig og i konflikt med de retningslinjer som myndighetene har satt for møtevirksomhet.

Ifølge våre vedtekter skal årsmøte skal avholdes innen utgang av mai.

Med denne bakgrunn har styret beslutte å legge årsmøtet til

Tordag 28. mai kl. 19.00 i garasjen i A-bygget.

Styret har ikke mottatt innspill til saker som ønskes tatt opp i årsmøtet innen fristen 12. mars. Med utsettelsen av årsmøtet
settes ny siste frist for å innmelding slike saker til Torsdag 7. mai. Innmelding kan gjøres på e-post til post@steinsvikhagen.no eller leveres skriftlig i Dag Otteraaens postkasse.

Innkalling med sakspapirer vil bli utsendt i uke 20 .

Rådal 17.mars. 2020

StyretLeave a Reply