Endelig saksliste Råstølen velforenings Årsmøte – Mandag 6. juni kl. 20 Kvernslåtten Barnehage

Posted: juni 1st, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »
Hei,
Vi minner om Årsmøte til Råstølen velforening
Tid: Mandag 6. juni kl. 20
Sted: Kvernslåtten barnehage
Vedlagt følger endelig saksliste samt vedlegg til Årsmøte.
Vi håper å se flest mulig av dere og husk å send med FULLMAKT dersom dere mot formodning ikke kan stille på årsmøte.

Saksliste

 1. Konstituering av møtet
  Registrering av fremmøtte og fullmakter (se vedlegg 1).
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Årsberetning 2015
  Vedlegg 2
 4. Regnskap for 2015
  Vedlegg 3
 5. Budsjett 2016
  Vedlegg 4 

 6. Planer for kommende år
  Vedlegg 5 

 7. Innmelding av nye medlemmer
  Vedlegg 6
 8. Forslag til ulike alternative parkering forbudt soner i Råstølenområdet (Kvernslåttveien, Vindharpeveien og Harald Sæveruds veg)
  Vedlegg 7
 9. Valgkommiteens instilling til nytt styre
  Vedlegg 8 

 10. Eventuelt

 

Vel møtt!

mvh

Råstølen velforening
v/Trond S. Svanes

Vedlegg:

Saksliste

Vedlegg 1 – Navneseddel og Fullmakt

Vedlegg 2 – Årsberetning 2015

Vedlegg 3 – Regnskap 2015

Vedlegg 4 – Budsjett 2016

Vedlegg 5 – Planer for kommende år

Vedlegg 6 – Innmeldingsblankett for Råstølen velforening

Vedlegg 7 – Forslag til ulike alternative parkering forbudt soner i Råstølenområdet

Vedlegg 8 – Valgkommitéens innstilling til nytt styre

 Leave a Reply