Råstølen Velforening – vedr valg av nye styremedlemmer

Posted: mai 26th, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Viser til innkalt Årsmøte for Råstølen Velforening 6. juni kl. 20.00 i Kvernslåtten Barnehage.

Det oppfordres til at alle som ønsker å stille til valg, om å ta kontakt med valgkomiteen så snart som mulig.

 

Valgkomite:

Bjørn Årdal              mail: bjorn.ardal@spv.no mob: 92640864
Arne Konglevoll        mail: arnekon@online.no mob: 94833177

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen

 Leave a Reply