Dugnadsoppmøte

Posted: mai 6th, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Ved hver dugnad er det dessverre veldig få som stiller opp. Det er veldig mye som skal gjøres i laget og det er vel i alles interesse at så mange som mulig gjør en innsats i løpet av året! Som vanlig stiller kun ca 10-13 av 68 sameiere, noe som er for få. Vi fikk gjort mye denne våren, men fikk ikke utført alt planlagt arbeid, så ennå gjenstår det en del. Grusgangen i hagen må renskes for ugress og garasjene skulle vært kostet. Vi håper derfor på et større oppmøte neste gang, slik at alt forefallende blir utført! Alternativt må det innhentes dugnadspenger og sette arbeidet ut til eksterne.
Vi takker imidlertid de som gjør noe for sameiet, enten på dugnad eller ellers i året, for flott innsats!Leave a Reply