Årsmøte Råstølen Velforening

Posted: mai 6th, 2016 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Hei

Råstølen velforening innkaller herved til årsmøte 2016.

Tid:   Mandag 6. juni kl. 20-22
Sted: Kvernslåtten barnehage

Forslag til årsmøte må være sendt til styre minimum 2 uker før årsmøte, dvs innen mandag 23. mai.

Foreløpig saksliste

 1. Konstituering av møtet
  Registrering av fremmøtte og fullmakter (se vedlegg 1).
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Årsberetning 2015
  Vedlegg 2: (Blir sendt ut min. 1 uke før årsmøte)
 4. Regnskap for 2015
  Vedlegg 3: (Blir sendt ut min. 1 uke før årsmøte)
 5. Budsjett 2016
  Vedlegg 4: (Blir sendt ut min. 1 uke før årsmøte)
 6. Planer for kommende år
  Vedlegg 5: (Blir sendt ut min. 1 uke før årsmøte)
 7. Innmelding av nye medlemmer
  Se Vedlegg 6 – Innmeldingsblankett for Råstølen velforening.pdf”
 8. Valg av nye styremedlemmer
  Valgkomiteen jobber i disse dager med å sette sammen nytt styre. Vi oppfordrer alle som ønsker å stille til valg om å ta kontakt med valgkomiteen ved
  Bjørn Årdal              mail: bjorn.ardal@spv.no mob: 92640864
  Arne Konglevoll       mail: arnekon@online.no mob: 94833177
 9. Eventuelt

Endelig saksliste vil bli sendt ut seinest mandag 30. Mai.

Mvh

Råstølen velforening
v/Trond S. Svanes
Web: www.rastolenvel.no
E-post: styre@rastolenvel.no

Følg oss på Facebook: http://www.facebook.com/rastolenvel

 



Leave a Reply